Chế độ phân loại so sánh kèo Châu Âu và kèo Châu Á của kèo Châu Á

(1) Khi tỷ lệ chấp châu Âu bằng với tỷ lệ chấp châu Á, đó là một kiểu làm nóng thành công.
A. Tỷ lệ cược không đổi, và tỷ lệ chấp vẫn giữ nguyên.
B. Tỷ lệ cược không đổi, nhưng tỷ lệ chấp thay đổi.
C. Tỷ lệ cược thay đổi, tỷ lệ chấp tại chỗ giống như tỷ lệ chấp ban đầu và không thay đổi.
D. Tỷ lệ cược thay đổi, tỷ lệ chấp thay đổi.
(2) Khi tỷ lệ chấp Châu Âu bằng tỷ lệ chấp Châu Á, việc gia nhiệt không thành công.
A. Tỷ lệ cược không đổi, và tỷ lệ chấp vẫn giữ nguyên.
B. Tỷ lệ cược không đổi, nhưng tỷ lệ chấp thay đổi.
C. Tỷ lệ cược thay đổi, tỷ lệ chấp tại chỗ giống như tỷ lệ chấp ban đầu và không thay đổi.
D. Tỷ lệ cược thay đổi, tỷ lệ chấp thay đổi.
(3) Khi tỷ lệ chấp châu Âu không bằng tỷ lệ chấp châu Á, đó là một kiểu làm nóng thành công.
A. Tỷ lệ cược không đổi, và tỷ lệ chấp vẫn giữ nguyên.
B. Tỷ lệ cược không đổi, nhưng tỷ lệ chấp thay đổi.
C. Tỷ lệ cược thay đổi, tỷ lệ chấp tại chỗ giống như tỷ lệ chấp ban đầu và không thay đổi.
D. Tỷ lệ cược thay đổi, tỷ lệ chấp thay đổi.
(4) Khi tỷ lệ chấp Châu Âu và tỷ lệ chấp Châu Á không bằng nhau, việc gia nhiệt không thành công.
A. Tỷ lệ cược không đổi, và tỷ lệ chấp vẫn giữ nguyên.
B. Tỷ lệ cược không đổi, nhưng tỷ lệ chấp thay đổi.
C. Tỷ lệ cược thay đổi, tỷ lệ chấp tại chỗ giống như tỷ lệ chấp ban đầu và không thay đổi.
D. Tỷ lệ cược thay đổi, tỷ lệ chấp thay đổi.

Lưu ý: Tỷ lệ kèo châu Âu và kèo châu Á nêu trên là tương đương nhau, nghĩa là tỷ lệ cược được quy đổi giống như kèo châu Á (chỉ tính kèo, không liên quan đến mực nước). Chênh lệch giữa kèo Châu Âu và kèo Châu Á có nghĩa là kèo sau khi quy đổi tỷ lệ cược không phù hợp với kèo thực tế, cao hơn một hoặc một số bậc hoặc thấp hơn một hoặc nhiều bậc.

Tóm tắt: Chúng ta có thể đơn giản hóa quá trình so sánh kèo Châu Âu và kèo Châu Á (phương pháp chênh lệch tỷ lệ chấp) thành các mục sau.

  1. Phân tích hình dạng của trò chơi và khả năng sinh nhiệt.
  2. Lần đầu tiên quan sát so sánh giữa kèo Châu Âu và kèo Châu Á, và xác nhận rằng ban đầu nhà cái đang lạc quan về bên nào (có thể bỏ qua bài viết này).
  3. Quan sát khía cạnh tạo nhiệt của thị trường ban đầu và so sánh tỷ lệ chấp Châu Âu và tỷ lệ chấp Châu Á của thị trường ban đầu.
  4. Quan sát sự tăng giảm của khoản thanh toán trong cược.
  5. Quan sát sự thay đổi của thị trường từ thị trường cá cược ban đầu sang thị trường tại chỗ và đánh giá xem việc gia nhiệt có thành công hay không.
  6. Quan sát so sánh giữa tỷ lệ chấp châu Âu và tỷ lệ chấp châu Á trong tỷ lệ chấp tại chỗ và xem tỷ lệ cược có khớp nhau không. bài viết thành công.
  7. Nếu chúng nhất quán, hãy rút ra kết luận liên quan dựa trên thực tế là nóng phải chết, và trên cơ sở so sánh tham chiếu ban đầu để nhìn ra hướng tốt. Nếu chúng không nhất quán, hãy thử tin vào kết quả phân tích so sánh kèo Châu Âu và kèo Châu Á, từ góc độ kiểm soát, người chơi nên từ bỏ những trận đấu không nhất quán.