Định nghĩa cơ bản của diskpop châu Á

(1) Bên nước thấp: bên có mực nước thấp hơn của bảng trên và bảng dưới, thường có thể được hiểu là bên nước thấp là bên tạo nhiệt, cũng có thể được hiểu là bên nước thấp là bên bồi thường thấp.

Ghi chú: Cụ thể là tạo nhiệt hay giảm bồi thường, lấy phân tích loại đĩa làm chuẩn.

b) Dụ thượng, dụ hạ: Nhà cái thông qua một số thủ pháp biến bàn, mà khiến cho người nhàn rỗi nảy sinh ý tưởng thượng bàn hoặc hạ bàn tốt hơn. Bình thường nước thấp gọi là dụ.

c) Chặn lên, chặn xuống: Nhà cái thông qua một số thủ pháp biến bàn, khiến cho người nhàn rỗi nảy sinh ý tưởng lên bàn hoặc xuống bàn không tốt. Nước cao thường được gọi là lực cản. Chú ý: Trung Thủy vừa dụ vừa không cản. Rất nguy hiểm.

d) Suy nghĩ đổi vị trí: Mỗi miệng đĩa đều có đĩa trên và đĩa dưới, mỗi người sẽ có rất nhiều ý tưởng khác nhau. Khi bạn nảy ra một ý tưởng, hãy chắc chắn hình dung suy nghĩ của người đối lập với bạn và từ chối anh ta. Nếu như có thể xác định, xin khẳng định suy nghĩ của bạn, nếu như không thể phủ định, xin giữ thái độ hoài nghi đối với suy nghĩ của bạn, đương nhiên, không phải bảo bạn khẳng định suy nghĩ của người khác.

(5) Bóng đá tròn: Bóng đá được đá ra. Mặc dù chúng ta biết nhà cái có thể phân tích ra phần lớn kết quả trận đấu, nhưng luận độ chính xác cũng chưa chắc rất cao. Trận đấu ngoài dự liệu rất nhiều, ngàn vạn lần không nên bởi vì một trận đấu nào đó mà phủ định phương pháp xem bàn của mình. Càng không nên hoàn toàn đi theo bước chân của nhà cái.