(keo chau a)Lựa chọn loại trừ châu Á

keo chau a .Trước đó lần lượt giới thiệu bốn phương pháp phân tích miệng đĩa thông thường, phần này tiếp tục giới thiệu phương pháp loại trừ lựa chọn phương pháp phân tích miệng đĩa cuối cùng.

Phương pháp loại trừ tùy chọn, cũng là một phương pháp phân tích tương đối lập thể. Phương pháp này là: Thông qua phương thức so sánh tỷ lệ đặt cược loại trừ một lựa chọn trong bồi thường hòa bình của bên yếu thế, lại căn cứ vào miệng đĩa tiến hành phân tích rủi ro, xác định lựa chọn trên hoặc dưới.

Lựa chọn loại trừ châu Á
Lựa chọn loại trừ châu Á

Ưu điểm của phương pháp này là:

  1. Đem tỷ lệ đặt cược 3 chọn 1 biến thành 2 chọn 1.
  2. Biến 2 chọn 1 ở cửa bán thành (1+0,5) chọn 1 (loại trừ một tùy chọn bán dưới).
  3. Làm cho tỷ lệ đặt cược và miệng đĩa liên hệ với nhau.
  4. Bước cuối cùng thông qua phân tích rủi ro, giảm thiểu rủi ro cá cược trên mặt đĩa đến mức tối thiểu.

Điểm nổi bật của phương pháp này là:keo chau a

  1. Mặc dù không làm cho miệng đĩa và tỷ lệ đặt cược thay đổi nhân vật thông qua phương thức trao đổi, hình thành mặt trận thống nhất. Thế nhưng, lại phân biệt phát huy ưu điểm của miệng đĩa cùng tỷ lệ đặt cược, khiến cho nó trở thành một chỉnh thể, hình thành cảm giác lập thể.
  2. Chi tiết hóa toàn diện phân tích trên dưới của miệng đĩa, làm cho phân tích tỷ lệ đặt cược biến thành 2 chọn 1, làm cho phân tích miệng đĩa biến thành (1+0,5+0,5) chọn 1. Nghĩa là: Giả sử một trận bóng, sau khi loại trừ một lựa chọn của bên yếu thông qua tỷ lệ đặt cược (ví dụ như hòa), như vậy phân tích miệng bàn cũng chỉ còn lại hai lựa chọn bên mạnh thắng hoặc bên yếu thắng. Mà lúc này phân tích miệng đĩa so với phân tích miệng đĩa không rõ ràng lúc ban đầu càng tỉ mỉ hơn nhiều, đương nhiên đáp án cũng càng rõ ràng hơn nhiều.keo chau a

Đặc điểm lớn nhất của phương pháp phân tích này là: Khác với các phương pháp phân tích khác, phương pháp phân tích này xuất phát từ việc kiểm soát rủi ro, mục đích của nó là tránh rủi ro làm tiền đề. Bởi vậy, trên phương diện thao tác, đối với người chơi mà nói, càng vững vàng, cũng càng có sức thuyết phục.

Khuyết điểm của phương pháp này là: một khi tỷ lệ đặt cược loại trừ sai lầm, thì sẽ thua cả bàn.

Vì vậy, để áp dụng phương pháp này, phải có hai điều kiện:
A. Sử dụng tỷ lệ cược khá thuần thục.
B. Có sự nhạy bén cao trong việc kết hợp các tỷ lệ cược.
Ở đây chúng tôi giới thiệu hai phương pháp loại trừ tùy chọn.keo chau a