kèo xiên là gì

Trong cá cược ngoại vi, người ta thường đặt cược vào N dãy số 1, chẳng hạn như dãy số 1, dãy số 3 dãy số 1, dãy số 4 dãy số 1, kiểu này rất dễ hiểu, dãy số 2 dãy số 1 là cược 2 ván. , 2 ván đều Có, bạn sẽ trúng số. Điều tương tự cũng áp dụng cho 3 xâu 1, 4 xâu 1, N xâu 1, và một xâu 1 gọi là N xâu N. Nhiều người chơi xâu này trò chơi không hiểu ý nghĩa của nó. Đây là một khoa học đơn giản cho bạn. một chút.kèo xiên là gì

3 chuỗi 4
Đây là 4 cược được tạo thành từ các lựa chọn từ 3 sự kiện khác nhau.
3 2 chuỗi 1
1 3 chuỗi 1

3 chuỗi 7
Đây là 7 cược được tạo thành từ các lựa chọn từ 3 sự kiện khác nhau.
3 2 chuỗi 1
1 3 chuỗi 1
3 mặt hàng đơn lẻ
Ít nhất phải có 1 lựa chọn trúng thưởng để có cơ hội trúng giải độc đắc.

4 chuỗi 11
Đây là 11 cược được tạo thành từ các lựa chọn từ 4 sự kiện khác nhau.
6 2 chuỗi 1
4 3 chuỗi 1
1 4 cấp độ
Bạn phải thắng ít nhất hai lựa chọn để có cơ hội trúng giải độc đắc.

4 chuỗi 15
Đây là 15 cược được tạo thành từ các lựa chọn từ 4 sự kiện khác nhau.
6 2 chuỗi 1
4 3 chuỗi 1
1 4 cấp độ
4 mặt hàng đơn lẻ
Bạn phải thắng ít nhất hai lựa chọn để có cơ hội trúng giải độc đắc.

5 chuỗi 26
Dưới đây là 26 cược được tạo thành từ các lựa chọn từ 5 sự kiện khác nhau:
10 2 chuỗi 1
10 3 chuỗi 1
5 4 chuỗi 1
1 trong 5 chuỗi của 1
Bạn phải thắng ít nhất hai lựa chọn để có cơ hội trúng giải độc đắc.

5 chuỗi 31
Dưới đây là 31 cược được tạo thành từ các lựa chọn từ 5 sự kiện khác nhau:
10 2 chuỗi 1
10 3 chuỗi 1
5 4 chuỗi 1
1 trong 5 chuỗi của 1
5 mặt hàng đơn lẻ
Bạn phải thắng ít nhất hai lựa chọn để có cơ hội trúng giải độc đắc.

6 chuỗi 57
Đây là 57 cược được tạo thành từ các lựa chọn từ 6 sự kiện khác nhau.
15 2 chuỗi 1
20 3 chuỗi 1
15 4 chuỗi 1
6 5 chuỗi 1
1 trong 6 chuỗi của 1
Bạn phải thắng ít nhất hai lựa chọn để có cơ hội trúng giải độc đắc.

6 chuỗi 63
Đây là 63 cược được tạo thành từ các lựa chọn từ 6 sự kiện khác nhau.
15 2 chuỗi 1
20 3 chuỗi 1
15 4 chuỗi 1
6 5 chuỗi 1
1 trong 6 chuỗi của 1
6 mặt hàng đơn lẻ
Bạn phải thắng ít nhất hai lựa chọn để có cơ hội trúng giải độc đắc.

7 chuỗi 120
Đây là 120 cược được tạo thành từ các lựa chọn từ 7 sự kiện khác nhau.
21 2 chuỗi 1
35 3 chuỗi 1
35 4 chuỗi 1
21 5 chuỗi 1
7 6 chuỗi 1
1 7 chuỗi 1
Bạn phải thắng ít nhất hai lựa chọn để có cơ hội trúng giải độc đắc.

8 chuỗi của 247
Đây là 247 cược được tạo thành từ các lựa chọn từ 8 sự kiện khác nhau.
28 2 chuỗi 1
56 3 chuỗi 1
70 4 chuỗi 1
56 5 chuỗi 1
28 6 chuỗi của 1
8 7 chuỗi 1
1 trong 8 chuỗi của 1
Bạn phải thắng ít nhất hai lựa chọn để có cơ hội trúng giải độc đắc.

Trên đây là tổng hợp cụ thể các kèo N chuỗi N mà các bạn thường thấy, người chơi có thể tham khảo khi tính tiền thưởng nhé!kèo xiên là gì