Phương pháp so sánh ngang miệng đĩa châu Á

Cái gọi là phương pháp so sánh ngang miệng đĩa, chính là đối chiếu ngang miệng đĩa châu Á với miệng đĩa châu Á do công ty châu Á mở, tiến hành so sánh ngang. Bởi vì định vị khách hàng của các công ty không giống nhau, bởi vậy miệng đĩa mở ra cũng có đặc điểm riêng, bao gồm cả mặt sâu cạn và mực nước miệng đĩa, đều không giống nhau. Chính vì sự khác biệt này, tất nhiên cung cấp cho chúng ta cơ hội để phân tích.

Ví dụ: Portsmouth (Main) vs Middlesbrough
Bet365 1.05 Bán cầu/Quả bóng 0.875 1.10 Quả bóng 0.825
Lipo 0,96 Bán cầu/Một quả bóng 0,880,72 Bán cầu/Một quả bóng 1,14
Wade 1.00 Bán cầu/Một quả bóng 0.90 0.725 Bán cầu/Một quả bóng 1.175
Yi Shengbo 1,00 Bán cầu/1 Bóng 0,85 0,80 Bán cầu/1 Bóng 1,10
Phát triển 0,96 Bán cầu/Một quả bóng 0,9400,80 Bán cầu/Một quả bóng 1,10
Màu Úc 0,85 Bán cầu/Một quả bóng 1,00 1,05 Một quả bóng 0,80
Rõ ràng, cả Australia và BET365 đã chọn tăng một quả bóng và đưa ra mức nước thấp, trong khi các công ty khác chọn giữ mức nước thấp một nửa.

Trận bóng này không thể nghi ngờ là đội chủ nhà rất nóng (có thể thông qua hình đĩa tra ra), như vậy nửa/một nước thấp có thể giảm bồi thường, mà một bóng đầy nước lại hiển nhiên không thể ngăn cản (hình đĩa mở nông). Úc và Nhật Bác cuối cùng lên tới một quả bóng đầy nước, tự nhiên dẫn đến bàn trên nóng quá, thì bàn dưới thuận lợi đánh ra. Điểm số trận này là 0:1.