So sánh kèo Châu Á và kèo Châu Âu (phương pháp chênh lệch tỷ lệ kèo)

 1. Một vài ý nghĩa.
  (1) Tiền đề: Sau khi vượt qua đánh giá loại thị trường, hãy xác định xem thị trường mở rộng hay nhỏ. Nếu lỗ mở lớn, thì trực tiếp xác định rằng tấm dưới được làm nóng; nếu lỗ mở nhỏ, tấm trên được làm nóng trực tiếp. Chỉ khi nó được mở đúng cách, các nội dung sau đây mới được áp dụng.
  (2) Chupan: Chupan thường được sử dụng để quan sát hướng sinh nhiệt và phía có ít nước trong Chupan thường được coi là phía sinh nhiệt.
  Lưu ý: Để phân tích dễ dàng hơn, thị trường ban đầu ở đây không đề cập đến thị trường tham gia ban đầu mà chỉ đề cập đến thị trường ban đầu đặt cược. Tất nhiên, việc có một đĩa tham chiếu sơ bộ có thể giúp phân tích chính xác hơn, nhưng quá trình này tương đối phức tạp hơn.
  (3) Phần bù ban đầu: Phần bù ban đầu cũng thường được sử dụng để quan sát hướng làm nóng và hướng làm nóng thường được tìm thấy bằng cách so sánh tỷ lệ chấp châu Âu. Bên có điểm chấp thực tế thấp hơn điểm chấp sau khi chuyển đổi tỷ lệ cược (sau đây gọi là “điểm chấp đã quy đổi”) thường được coi là bên thua.
  Lưu ý: Theo phán đoán của Chupan và Chuyi, nếu hai hướng giống nhau, hướng sưởi ấm có thể được xác định trực tiếp. Nếu hai hướng khác nhau, phía dưới nước của điểm chấp thường được coi là phía nóng.
  (4) Giá thầu cuối cùng và mức bồi thường cuối cùng: thông qua so sánh theo chiều ngang giữa giá thầu ban đầu và mức bồi thường ban đầu, so sánh theo chiều dọc giữa giá thầu cuối cùng và giá thầu đầu tiên, so sánh dọc giữa mức bồi thường cuối cùng và mức bồi thường ban đầu và so sánh theo chiều ngang giữa giá thầu cuối cùng và mức bồi thường cuối cùng, định hướng của giá thầu trên và dưới được xác định .
  ——Có bốn khái niệm ở đây và phân tích cụ thể sẽ được mô tả chi tiết bên dưới.
  a. So sánh theo chiều ngang giữa ưu đãi ban đầu và khoản bồi thường ban đầu; b. So sánh theo chiều dọc giữa ưu đãi cuối cùng và ưu đãi ban đầu; c. So sánh theo chiều dọc giữa ưu đãi cuối cùng và ưu đãi ban đầu; d. So sánh theo chiều ngang giữa ưu đãi cuối cùng chào hàng và chào hàng cuối cùng.
 2. Các bước cơ bản.
  (1) Phân tích hình dạng đĩa và hướng sinh nhiệt.
  (2) Xác định xem quá trình gia nhiệt có thành công hay không.
  (3) Rút ra những kết luận liên quan về những thăng trầm.
  ——nói cách khác, các bước là:
  Ban đầu ——cuối cùng
  Thị trường ban đầu—— lỗ ban đầu
  Kết thúc trò chơi——xuất chi cuối cùng
  Phần thưởng ban đầu——phần thưởng cuối cùng

A. So sánh theo chiều dọc giữa thị trường cuối cùng và thị trường ban đầu được sử dụng để phân tích xem việc sưởi ấm có thành công hay không, nếu bên sưởi ấm tăng và mưa, nó được coi là sưởi ấm thành công và nói chung là bên không sưởi ấm. Nếu bên sinh nhiệt lên nước và hạ đĩa xuống thì coi như bên sinh nhiệt không thành công, nói chung là bên sinh nhiệt bị out.

B. So sánh ngang giữa trò chơi kết thúc và tiền bồi thường cuối cùng được sử dụng để phân tích xem liệu nhà cái có giảm tiền bồi thường hay không.
——So với tỷ lệ chấp châu Âu, tỷ lệ chấp thực tế theo thời gian thực thấp hơn tỷ lệ chấp tương đương. Ví dụ: điểm chấp thực tế là vùng nước phẳng/nửa thấp, và điểm chấp tương đương là vùng nước phẳng/nửa trung bình thấp; hoặc, điểm chấp thực tế là vùng nước trung bình bán cầu, và điểm chấp tương đương là vùng nước cao bán cầu, đó là cho rằng đại lý đang giảm khoản thanh toán, thường là Bên giảm khoản bồi thường.

So sánh kèo Châu Á và kèo Châu Âu (phương pháp chênh lệch tỷ lệ kèo)
So sánh kèo Châu Á và kèo Châu Âu (phương pháp chênh lệch tỷ lệ kèo)


——So với tỷ lệ chấp châu Âu, tỷ lệ chấp thực tế theo thời gian thực cao hơn tỷ lệ chấp tương đương. Ví dụ: điểm chấp thực tế là vùng nước phẳng/nửa cao, và điểm chấp tương đương là vùng nước phẳng/nửa mực nước cao trung bình; hoặc, điểm chấp thực tế là vùng nước phẳng/nửa mực nước trung bình và điểm chấp quy đổi là vùng nước phẳng/nửa thấp, người ta cho rằng nhà cái đang tăng Bồi thường, thường là ngoài bên kia tương ứng của mình.
——Nếu so sánh tỷ lệ chấp châu Âu, thì tỷ lệ chấp thực tế theo thời gian thực rất khác với tỷ lệ chấp quy đổi. Ví dụ: điểm chấp thực tế là vùng nước phẳng/nửa trũng, và điểm chấp tương đương là vùng nước phẳng/nửa mực nước cao; hoặc, điểm chấp thực tế là vùng nước cao hình bán cầu, và điểm chấp tương đương là vùng nước phẳng/nửa mực nước trung bình. Tại thời điểm này, nó phụ thuộc vào quy mô của tỷ lệ chấp, nhưng nói chung, nó thuộc về sự khác biệt của tỷ lệ cược chấp, đó phải là hiệu suất của sự thành công của nhiệt và thường được chơi bên không nhiệt.

Lưu ý 1: Trong phân tích trên, A và B được phân tích với tư cách là các cá nhân độc lập theo cách tĩnh. Nhưng trong thực tế vận hành, chúng ta cần kết hợp một cách hữu cơ cả hai và tích hợp chúng thành một phân tích động chung, nghĩa là coi đó như một quá trình thay đổi ba chiều và hành vi thay đổi.

Lưu ý 2: Nếu A và B không nhất quán thì chúng ta phải giới thiệu thị trường để phân tích. Thông thường, nếu so sánh dọc giữa thị trường cuối cùng và thị trường ban đầu không phù hợp với kết quả so sánh ngang giữa thị trường cuối cùng và thị trường cuối cùng bồi thường, nó thường được coi là Sau này là sự hiểu biết đúng đắn.

Ví dụ 1: Ví dụ cơ bản và đơn giản nhất. Tỷ lệ cược vẫn giữ nguyên, nhưng điểm chấp thay đổi. Tạo nhiệt không thành công.
Thụy Điển (chính) VS Cộng hòa Séc
Bồi thường ban đầu: 2,30 3,10 2,75
Tỷ lệ cược ban đầu: 0,80 Hòa 1,05
Set cuối cùng: 1.05 hòa/hiệp 0.80
Ý kiến: Khoản bồi thường ban đầu hỗ trợ nước phẳng hoặc mực nước thấp hoặc nước phẳng/đầy một nửa. Tại chỗ, tỷ lệ cược vẫn như cũ, thị trường thực tế bằng phẳng / nửa đầy, và có hành vi kháng cự đi lên rõ ràng, và điểm chấp rất phù hợp với tỷ lệ cược, sức nóng không thành công và thị trường rất tốt. Kết quả diễn ra suôn sẻ (2:1).

Ví dụ 2: Ví dụ cơ bản và đơn giản nhất. Tỷ lệ cược vẫn giữ nguyên, nhưng điểm chấp thay đổi. Sinh nhiệt thành công.
Bỉ (chính) VS Hy Lạp
Bồi thường ban đầu: 2,25 3,15 2,80
Tỷ lệ cược ban đầu: 1,00 hòa/nửa bóng 0,85
Set cuối cùng: 1.025 hòa/nửa bóng 0.825
Ý kiến: Phần bù ban đầu hỗ trợ nước phẳng/nửa cao, thị trường ban đầu thực tế là nước cao nửa phẳng hoặc nước cao trung bình, và hướng sưởi ấm là ở dưới cùng. Tại chỗ, tỷ lệ cược vẫn như cũ, thị trường thực tế bằng phẳng/cao một nửa, và có một hành vi kháng cự đi lên rõ ràng, và điểm chấp rất phù hợp với tỷ lệ cược. Kết quả là trận đấu diễn ra suôn sẻ (2:0).

Ví dụ ba: phổ biến nhất. Tỷ lệ cược và tỷ lệ cược đã thay đổi. Thực hiện nghiên cứu của bạn với tỷ lệ cược được chuyển đổi làm bài phát biểu quan trọng của bạn.
Ý VS Ireland (chính)
Tiền bồi thường ban đầu: 2,50 3,00 2,60
Phần thưởng cuối cùng: 2,40 3,00 2,70
Tỷ lệ cược ban đầu: 0,85 Hòa 1,00
Bộ cuối cùng: 0,775 hòa 1,075
Ý kiến: Tiền bồi thường ban đầu hỗ trợ hòa giữa dòng nước, thực tế hòa thấp, chiếm thế thượng phong. Tỷ lệ cược tại chỗ hỗ trợ tỷ lệ hòa từ thấp đến trung bình và tỷ lệ hòa thực tế là từ cực thấp đến thấp. Hãy chú ý ở đây, nếu so sánh giữa thị trường ban đầu và thị trường cuối cùng cho thấy thị trường phía trên thành công, thì thị trường phía dưới nên được phát hành. Nhưng hãy chú ý đến hai điểm, một là sau khi thay đổi bù, nước trung bình và thấp được hỗ trợ. Thứ hai là nước cực thấp được cung cấp bởi chính nó, điều này rõ ràng là làm giảm mức bù. Do đó, set cuối cùng đã diễn ra suôn sẻ và tỷ số là 2: 1.